Close

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ

 # ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੰਕ 
1 ਬਜਟ ਸ਼ਾਖਾ  ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
2 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਾਖਾ  ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
3 ਐਚ.ਆਰ.ਏ ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
4 ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
5 ਐਲ.ਐਫ.ਏ. ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
6 ਆਰ.ਆਈ.ਏ.ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
7 ਪੇਸ਼ੀ ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
8 ਸੀ.ਡੀ.ਏ ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
9 ਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
10 ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ  ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
11 ਫੁਟਕਲ ਸ਼ਾਖਾ  ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
12 ਡੀ.ਆਰ.ਏ. ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
13 ਡੀ.ਆਰ.ਏ. (ਟੀ) ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
14  ਸਦਰ ਕਾਨੂਗੋ ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
15 ਆਰ.ਆਰ.ਏ ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
16 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
17  ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
18 ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ  ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
19 ਪੇਸ਼ੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
20 ਨਜ਼ਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾ   ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ