Close

ਸੱਤਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ 2021

ਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ. ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ. ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਉ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ.