ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ, ਬਰਨਾਲਾ

ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ, ਬਰਨਾਲਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ,ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ 06/11/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(1 MB)
ਸ਼ਾਮ 7:00 ਤੌਂ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਕੱਟਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ 29/03/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(1 MB)
15 ਜੂਨ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ 16/07/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(1 MB)
ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਸੁਟਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ 29/03/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(1,019 KB)
ਅਣ-ਢਕੇ ਖੂਹਾਂ ( ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 36 ਆਫ਼ 2009) ਸਬੰਧੀ 25/06/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(1 MB)
ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰੈਫਿਕ ਸਬੰਧੀ 20/06/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(556 KB)
ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨ , ਵਰਤਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪਾਬੰਧੀ ਸਬੰਧੀ 28/05/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(235 KB)
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਵਹੀਕਲਜ (ਸਕੂਟਰ/ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਆਦਿ)ਡਰਾਇਵ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 14/06/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(3 MB)
ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 25/06/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(1 MB)
ਸੰਥੈਟਿਕ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਡੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 25/06/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(1,015 KB)