Close

ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://connect.punjab.gov.in/

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਰਨਾਲਾ

ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 51, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਬਰਨਾਲਾ
ਸਥਾਨ : ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਬਰਨਾਲਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 148101
ਫ਼ੋਨ : 01679-244360 | ਈ-ਮੇਲ : edc_barnala[at]punjab[dot]gov[dot]in