Close

ਬੈਂਕ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਦ ਬੈਂਕ

ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਰਨਾਲਾ

ਈ-ਮੇਲ : b0849[at]psb[dot]co[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 01679-233173

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ)

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ,ਬਰਨਾਲਾ

ਈ-ਮੇਲ : bo0044[at]pnb[dot]co[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 01679-230043

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

ਪੱਕਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਬਰਨਾਲਾ

ਫ਼ੋਨ : 01679-230950

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ

ਐਸ ਡੀ ਕਾਲਜ, ਬਰਨਾਲਾ

ਈ-ਮੇਲ : sbi[dot]50656[at]sbi[dot]co[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 01679-232137