Close

PUNSUP ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ 26.06.20

PUNSUP ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ 26.06.20
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
PUNSUP ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ 26.06.20
01/08/2020 ਤੋਂ 31/07/2021 ਤੱਕ ਪਨਸਪ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ
26/06/2020 15/07/2020 ਦੇਖੋ (2 MB)