Close

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ। 07/01/2022 ਦੇਖੋ (191 KB)