Close

ਸੀ.ਡੀ.ਏ ਸ਼ਾਖਾ

ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕੰਮ / ਫਾਇਲ ਵਿਸ਼ੇ ਬਰਾਂਚ ਵਰਕ ਵੇਰਵਾ / ਵਿਸ਼ਾ ਵੇਰਵਾ

1.

ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ  ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ  ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ। ਦੇ  ਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਂਚ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਤਸਦੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ (ਐਸਐਸਪੀ) ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਡੀ.ਏ. ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਅਕਤੀ / ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ / ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।