Close

ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਲੜੀ ਨੰਬਰ. ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਫਸਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ

1

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ), ਬਰਨਾਲਾ

ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ

01679-244362

2

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਬਰਨਾਲਾ

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ

01679-244364

3

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਬਰਨਾਲਾ

ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ

01679-244364

4

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 2 (ਮਾਲ) ਬਰਨਾਲਾ 

ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ

01679-244364