Close

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਰਨਾਲਾ  ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਸਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ  dprobarnala[at]gmail[dot]com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੀਜ਼ਾਈਨ, ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ, ਸੁਝਾਅ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਵੈੱਬ ਸੂਚਨਾ ਮੈਨੇਜਰ / ਸਮੱਗਰੀ ਮੈਨੇਜਰ :-

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਨਾਲਾ 
ਕਮਰਾ ਨੰ. 91, ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ,
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ,
ਬਰਨਾਲਾ ।
ਈਮੇਲ:- dprobarnala[at]gmail[dot]com
ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰ :- 01679-302095