Close

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਰਨਾਲਾ  ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਸਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ  dprobarnala[at]gmail[dot]com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੀਜ਼ਾਈਨ, ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ, ਸੁਝਾਅ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਬਰਨਾਲਾ – 148101

ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ: 01679-244360

ਮੋਬਾਈਲ : 98728-82880

ਈਮੇਲ: dc [dot] brn [at] punjab [dot] gov [dot] in

ਵੈੱਬ ਸੂਚਨਾ ਮੈਨੇਜਰ / ਸਮੱਗਰੀ ਮੈਨੇਜਰ :-

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਨਾਲਾ 
ਕਮਰਾ ਨੰ. 91, ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ,
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ,
ਬਰਨਾਲਾ ।
ਈਮੇਲ:- dprobarnala[at]gmail[dot]com
ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰ :- 01679-230295