Close

ਵਿਭਾਗ

ਜਿਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ. ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ: