Close

ਸਖੀ:ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਸਖੀ:ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਵਰਕਰ, ਆਈ.ਟੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਲਈ

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

 

ਲੜੀ ਨੰ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
1. ਕੇਸ ਵਰਕਰ (ਐਸ.ਸੀ -1) ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ NA
2. ਆਈ.ਟੀ ਸਟਾਫ (ਜਨਰਲ -1) ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
3. ਆਈ.ਟੀ ਸਟਾਫ (ਐਸ.ਸੀ -1) ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
4. ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਪਰ (ਐਸ.ਸੀ -1) ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਮਿਤੀ 08/09/2021 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ

ਸੋਧ ਪੱਤਰ (ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਪਰ (ਐਸ.ਸੀ -1) ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਰਕਰ (ਐਸ.ਸੀ -1) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ )  ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਮਿਤੀ 14/09/2021 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ 3.40 ਵਜੇ