Close

ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

  • ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ( 28.12.2021  ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ)
  • ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (21.04.2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)
  • ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (18.05.2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)
  • ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੋਟਿਸ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (06.01.2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)