Close

ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਲ. ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ (ਆਜੀਵਿਕਾ) ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ

ਭਰਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ (ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ

ਪੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ