Close

ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਡ ਕਰਾਸ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭਰਤੀ (ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ 27.12.2021 ਨੂੰ )

ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਡ ਕਰਾਸ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ  ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ (ਅਨੁਲੱਗ-) ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ