Close

ਭਰਤੀ

ਲੜੀ ਨੰਬਰ. ਵੇਰਵਾ
1. ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨੋਟਿਸ (28.12.2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ)
2. ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਡ ਕਰਾਸ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭਰਤੀ (27.12.2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ)
3. ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ (27.12.2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ)
4. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ / ਨੋਟਿਸ ਜ੍ਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ
5.

ਸਖੀ:ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (19.05.2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ)

6.

ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ (ਮਿਤੀ 27_ ਨਵੰਬਰ_2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ)

7. ਸਖੀ: ਇਕ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਬਰਨਾਲਾ (ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)
8. ਪੀ.ਐਸ.ਅਰ.ਐਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ (ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)
9. ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ (ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)