Close

ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੰਡਿਆਇਆ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (05.08.2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ)

Sr.No Development work Done Description of the Work Remarks(If any)
1. ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਮੈਂਨ ਬਜਾਰ ਅਤੇ ਸਬ ਗਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਮੈਂਨ ਬਜਾਰ ਅਤੇ ਸਬ ਗਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ  
2. ਜੱਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਬਾਂਚ ਗਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾ ਦਾ ਕੰਮ । ਜੱਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਬਾਂਚ ਗਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ।  
3. ਵਾਰਡ ਨੰpo 09 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਸਰਾਹ ਪੱਤੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਗਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਰਡ ਨੰpo 09 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਸਰਾਹ ਪੱਤੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਗਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ  
4. ਵਾਰਡ ਨੰpo 10 ਦੋਨੀ ਦੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬਲ ਪੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰx ਐਕਸHਐਮHਸੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਟਿਊਵੈਬਲ ਨੰpo 04 ਉਪਰ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾ ਦਾ cਰਸ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਰਡ ਨੰpo 10 ਦੋਨੀ ਦੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬਲ ਪੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰx ਐਕਸHਐਮHਸੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਟਿਊਵੈਬਲ ਨੰpo 04 ਉਪਰ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾ ਦਾ cਰਸ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ  
5. ਵਾਰਡ ਨੰpo 09 ਅਤੇ 10 ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ,ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾ ਦਾ ਫਰਸ ਅਤੇ ਨਾਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਰਡ ਨੰpo 09 ਅਤੇ 10 ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ,ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾ ਦਾ ਫਰਸ ਅਤੇ ਨਾਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ  
6. ਵਾਰਡ ਨੰpo 08 ਕਪੂਰ ਭਾਡਿਆ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਅਤੇ pqku ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾ ਫਰਸ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਰਡ ਨੰpo 08 ਕਪੂਰ ਭਾਡਿਆ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਅਤੇ pqku ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾ ਫਰਸ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ  
7. ਵਾਰਡ ਨੰpo 7 ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਲੇਖੀਆ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋ ਸੈਦੋ ਪੱਤੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਵਾਰਡ ਨੰpo 7 ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਲੇਖੀਆ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋ ਸੈਦੋ ਪੱਤੀ ਚੌਕ ਤੱਕ