Close

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ Mediation ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ (29.06.2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ)

1.  ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
2.  ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (Mediation) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2020 ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ (Mediation) ਨਿਯਮ, 2020(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ