Close

ਸਖੀ: ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਬਰਨਾਲਾ

 

ਲਡੀ ਨੰਬਰ
ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ
ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ
1.

ਕੌਂਸਲਰ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

(ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 13/03/2020 2.50 pm)

ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

(ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 13/03/2020 2.50 pm)

 ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

(ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 20/03/2020 2.30 pm)

2.

ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨਲ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ  ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

(ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 13/03/2020 2.50 pm)

 

ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਪਰਸੋਨਲ  ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

(ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 20/03/2020 2.30 pm)

ਨੋਟ: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। (ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ 23/03/2020 12.45 pm)