Close

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ

ਲਡੀ ਨੰਬਰ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ਡਿਓੂਲ
1. ਕੌਂਸਲਰ

ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਲਈ (ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)
(01/09/2020 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.00 ਵਜੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)

2. ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨਲ

ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਲਈ (ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)
(01/09/2020 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.00 ਵਜੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)