ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ
Sorry, but you do not have permission to view this content.
12/09/2019 25/09/2019 ਦੇਖੋ (260 KB)