Close

ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ 26/11/2019 10/12/2019 ਦੇਖੋ (4 MB) ਕੋਰੀਜੈਂਡਮ (106 KB)